השאלת ספרים

נא ללחוץ על שם היישוב הרצוי לשם תשלום אגרת השאלת ספרים
מי שמבקש לרשום יותר מילד אחד צריך לבצע הרשמה ותשלום לכל ילד בנפרד.