Image Alt
למידע וזמני חלוקה לחץ כאן

ביה"ס יובלים

 

  •  איסוף הספרים מהתלמידים יתבצע בתאריך 19.6.24 בבית הספר בשעות הלימודים . על ההורים לוודא הימצאות הספרים ואנו נאסוף אותם מהכיתות. במידה והילד לא מגיע ביום האיסוף ניתן לשלוח את הספרים עם ילד אחר או לחלופין שאחד ההורים יחזיר את הספרים למזכירות . במידה וספר אבד ניתן לשלם באתר תחת "תשלום בעבור ספר שאבד".
  •  רשימת הספרים להחזרה לשכבות ג'-ו':

 

מי מחזיר שם הספר מי מחזיר שם הספר
שכבת ג' צועדים בדרך המילים ג שכבת ד' במבט חדש ד
שכבת ג' במבט חדש ג שכבת ד' מפתחות לערבות הדדית
שכבת ג' לחיות יחד בישראל  ג-ספר שכבת ד' ביישוב שלנו וסביבתו
מי מחזיר שם הספר שכבת ד' JET 2 ספר
שכבת ה' צועדים בדרך המילים ה שכבת ד' צועדים בדרך המילים ד
שכבת ה' במבט חדש ה מי מחזיר שם הספר
שכבת ה' מפתחות לאדם עם ומקום שכבת ו' צועדים בדרך המילים ו
שכבת ה' יוצאים מהמפה שכבת ו' מסע אל העבר יוון רומא וירושלים
שכבת ה' מסביב לים התיכון ה שכבת ו' במבט חדש ו
שכבת ה' HEY – ספר שכבת ו' מפתחות לעצמאות ואחריות ו
שכבת ו' COOL  ספר
שכבת ו' חוקרים ארץ ו

 

 

  • חלוקת הספרים תתבצע בבית הספר בתאריך  28/6/24  הודעה על השעות של כל שכבה תשלח בצורה מסודרת במידה ואין אפשרות להגיע ניתן שחבר או מכר יאסוף את החבילה עבורכם

.

  • החל מהשנה מענה לשאלות יהיה דרך מזכירות בית הספר (איש קשר תמר)

בית ספר יובלים (א-ו)

מציג את כל 6 התוצאות

הרימון 3 אבן יהודה פניות בסמס : 0559386666 [email protected]
צרו איתנו קשר